Shop Mobile More Submit  Join Login
oro-oro.oro.oro- prašau, prašau, maldauju- ne, aš negaliu, nemoku maldauti- o dieve- tik oro- tik vieną mažą gurkšnį, tik skonį, gyvybės kibirkštį, tą deginantį skausmą, prašau    -     aš dūstu, negi nematai, negi nejauti, negi tau tai nesvarbu?..


***


Taip mažai- tik keli milimetrai- aš įkvepiu deguonį ir akimirka prarasta ir aš vėl dūstu ir man karšta ir geismas drasko plaučius, krūtinę ir oro.oro.oro.- NeNeNe aš nenoriu vėl likti tuštumoje, prašau, prašau, paskolink savo oro, paskolink savo gyvybės, negi nematai, kad aš tik lėlė- padarysiu viską, tik duok man OroOroOro- pripildyk mane, aš noriu būt gyva- prašau prašau prašau
Ne. Maldauju.


***


aš šalta, mano gyslose ledas. Nesuprantu, kodėl kraujas raudonuoja mano delnuose, tai melas.iliuzija.apgavystė. Netikėk tuo. Man reikia karščio, man reikia jausmo. Ar aš gyva? Jei nėra kraujo, jei nėra oro, jei tik porceliano kiautas. Krisiu ir suskilsiu.
Vėl ir vėl ir vėl ir vėl.
Ir mano mintys pabėgs ir pasislėps kampuose. Nerandu jų. Panikuoju. Ar aš vis dar gyva?


***


Aš tik lėlė, be gyvybės ir jausmų, tuščias kevalas, dailus veidas, bereikšmė šypsena, aklos akys, porceliano mintys. Duok man gyvybę, įkvėpk man sielą ir aš būsiu tavo.tavo- darysiu viską- šoksiu mylėsiu kentėsiu verksiu liksiu mirsiu.

/tik suteik man gyvybę, orą, kraują, skausmą, gyvybę gyvybę mirtį/


***


mano kojos įklimpo, aš lėtai krentu/smunku lyg per miglą, aš tik lėlė, tik žaislas, aš drąsi drąsi (nelabai)—mano virvės nutrūko. aš laisva kam man ta laisvė ką su ja daryti juk aš krentu!!! aš sudušiu o dieve ne ne ne nenoriu suskilti aš ir taip jau suklijuota, tik ne dar kartą, ne, neištversiu, ne, nežudyk.
Prašau prašau prašau.


***


  -  ne ne ne, nedarysiu to, tai tik vanduo, tik tamsa aptraukianti man akis ir drėgnai sužydinti ant skruostų.


***


Ir mano mintys pulsuoja, lyg visata susitraukia ir vėl išsipučia, liejasi per kraštus ir vėl nurimsta. Akimirką noriu rėkti klykti sudaužyti sienas, o kitą sustingstu lyg žvėris ir tik žiūriu į dulkes akyse


***


Stiklo kamanės sudužo. Jos visos iš manęs išskrido. Visos kažką išsinešė- gabalėlį kažko, be ko aš nebesu .aš. Mano stiklo kamanės.
Jos sudužo.
Kažkas joms pasakė, kad kamanės negali skristi.
Tik šukės ant betono. Ir gyvybės mintys ištiškusios


***


Stiklo akys. Kokia dar Siela?! Tik gyvulio instinktai žmogaus kūno nelaisvėje. Išgyvenk, net jei turėtum žudyti kitus.save.tave. Klyk, savo narvo grotas daužyk, suskaldyk savo trapų kūną/kalėjimą.
Sustok.
Įkvėpk.
Ach, tiesa- juk tu neturi oro.
Tuomet uždusk.
2008.11.??

perrasiau su da naudojamu html formatu. taip atrodo originalas.


visko juk buna
:icongrillzy:
Grillzy Featured By Owner Feb 12, 2009
Tiesa, visko buna..
Reply
:iconflamingamber:
flamingamber Featured By Owner Feb 12, 2009
visko turbut ir reikia :> juk is to ir susideda gyvenimas... :hug:
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconflamingamber: More from flamingamberMore from DeviantArtDetails

Submitted on
February 8, 2009
File Size
3.9 KB
Thumb

Stats

Views
969
Favourites
2 (who?)
Comments
2
×